Zákaznická podpora: 9:00 - 16:00, Pá. do 15:00 │ +421948076520 │  DOPRAVA ZDARMA na infrapanely                                                                                                                          EUR 


» Co je infra vytápění

Výhody infra vytápění SMODERN

 

Tepelná pohoda vašeho domova s infrapanely SMODERN ...

 

Lepší tepelná pohoda

 

lepšia tepelná pohoda s infrapanelmi S MODERN 

 

 

 

 

 

Většina lidí dokáže vnímat pocit chladu v místnosti například u velkých prosklených oken či výloh. Stejný pocit můžete mít také při pobytu v místnosti s vnějšími zdmi v nedostatečné tloušťce, kdy dochází k jejich nachlazení. Přestože teplota v místnosti je nastavena optimálně, vy budete mít pocit chladu a je třeba přidat několik stupňů Celsia s negativním dopadem na vaši peněženku.

 

konvekčné a podlahové vykurovanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 Také konvenční způsoby vytápění s cirkulací vzduchu běžně způsobí rozdíl mezi podlahou a stropem cca 5-10 °C.

Sálavé infrapanely  při vhodném umístění rovnoměrně přehřívají celý vytápěný prostor. Rozdíly teplot mezi podlahou a stropem dosahují cca 1°C a tudíž na Vás nepůsobí chladné plochy stěn či podlah. Je dosaženo lepší tepelné pohody při nižší teplotě v místnosti. Už nikdy studené nohy!

Infrapanely nejsou všelék, tepelným ztrátám je třeba v první řadě zamezit.

 

 

Příjemné a zdravé životní klíma

 

Príjemná a zdravá životná klíma - infrapanely S MODERN
 

 

 

 

 

 

 

Pomocí kombinace teplejších zdí, nižší teploty vzduchu, minimální prašnosti a rovnoměrné vlhkosti vzduchu dosahujeme vytvoření příjemnějšího a zdravějšího životního prostředí.

 

Suché a zdravé zdivo

 

Infrapanely S MODERN suché a zdravé murivo

 

 

 

 

 

 

 

Díky obdobnému principu vytápění, jako u kachlových kamen, tedy „sálavého způsobu vytápění“ dochází k ohřevu vnitřních stěn a příček na nepatrně vyšší teplotu než je teplota vzduchu. Vzduch se od takto ohřátých stěn ohřívá až sekundárně.

Princip je opačný tomu, když z chladničky vyjmeme sklenici vody do prostředí s teplejším vzduchem a na sklenici se vytvoří vodní kondenzát. Podobně je tomu iu klasického vytápění, kdy ohříváme vzduch a zdivo je chladnější. Také dochází ke srážení vzdušné vlhkosti na povrchu chladnějšího zdiva, které vlhne a zhoršují se jeho tepelněizolační vlastnosti.

Při sálavém způsobu vytápění jsou teploty vzduchu a stěn opačné a tedy vlhkost teplejšího zdiva je předávána chladnějšímu vzduchu = zdivo se vysouší a zlepšují se jeho tepelně-izolační vlastnosti.

 

 Sálavé vytápění

 

Princíp sálania - sálave vykurovanie - infrapanely S MODERN
 

 

 

 

 

 

 Sálavé topení

Představuje energeticky úsporné řešení vašeho topení. Princip vytápění je obdobný, jako u kachlových kamen. Velkou výhodou infrapanelů je bezesporu rovnoměrné sálání tepla do prostoru místnosti. Umístění panelů na stěny bylo vyhodnoceno jako ideální řešení. Dochází tak k optimálnímu ohřívání podlahy, stěn a stropu. Od nich se dále ohřívá veškerý vzduch v místnosti. Teplý vzduch zůstává v celém prostoru a nehromadí se u stropu jako u klasického vytápění. Místnost je tak rovnoměrně vyhřívána v celé své ploše.

Každý jistě ocení pozitivum v podobě suchého zdiva, které se neustále vysouší. Rozdíl teplot mezi podlahou a stropem je v cca 1°C. Přesná regulace samostatná pro každou místnost ještě zvyšuje váš tepelný komfort.

Úsporné řešení - infrapanely

Použití infrapanelů představuje úspornější a komfortnější řešení vytápění v porovnání s běžným podlahovým vytápěním nebo konvekčními radiátory s běžnými zdroji tepla. Vstupní náklady jsou obecně nižší, než u plynového topení. Není nutné kupovat rozvody, přípojky a jiné další příslušenství.

Topné panely představují adekvátní náhradu za klasické vytápění. Lze jimi efektivně vytápět celé byty nebo domy. Stejně tak je lze využít jen v určité části obytného prostoru k dotápění.

Údržba sálavého topení

Údržba infrapanelů je velmi jednoduchá a nevyžaduje žádné zdlouhavé speciální postupy díky speciálnímu vysoce odolnému povrchu KERA-FIT. Samotný infrapanel není vyroben z částí, které by se mohly časem opotřebovat. Proto vám můžeme zaručit bezproblémový provoz po dlouhá léta bez servisních zásahů a nutnosti oprav.

Způsob sálavého topení tedy infra světlo je velmi příznivé pro lidský organismus. Tento princip se využívá také v kombinovaných saunách, kde se využívají jeho terapeutické účinky.

Vaše představy o útulném teplém domově přetvoříme ve skutečnost.

 

sálavé-vykurovanie-infrapanelmi-s-modern
 
 

 

 

 

 

 

 
Nízke pořizovací náklady a nároky na prostor

 

uspora nakladov infrapanely smodern 
 

 

 

 

 

Celý topný systém s infrapanely SMODERN obsahuje pouze topná tělesa, termostaty a přívody elektrické energie. Žádné další materiálové náklady nejsou zapotřebí.

Nestavějí se komíny, technické místnosti, rozvody vody ve stěnách či podlahách, nekopou se přípojky plynu, neplatí se revize a opravy zařízení, nevyměňují se opotřebovaná oběhová čerpadla a ventily, topení lze odmontovat a použít v jiném prostoru av neposlední řadě lze ušetřit na dekoraci .

Infrapanely lze dodat s libovolným motivem či RAL barvou a topení v interiéru „schovat“ podle vašich představ. Topení se potom stane nedílnou součástí vašich domovů.

 

Co je „infračervená energie“?

 

čo je infravykurovanie a energia
 

 

 

 

 

 

 

Infračervená energie, resp. infračervené záření je elektromagnetické záření s vlnovou délkou větší, než viditelné světlo a kratší než mikrovlnné záření. Tento frekvenční rozsah spadá bezprostředně hned pod viditelné červené světlo s nejdelší vlnovou délkou. Šíří se rychlostí světla – necelých 300.000 km/sec.

Zajímavost

V roce 1800 William Herschel zkoumal sluneční záření pomocí různých filtrů. Nakonec přistoupil k rozkladu slunečního světla pomocí hranolu a zjišťoval teploměrem teplotu v jednotlivých barevných složkách spektra. Za červenou složkou dokonce teploměr zaznamenal ještě vyšší teplotu, než v kterékoli jiné části. Tuto neviditelnou část nazval infračerveným zářením.

Infračervené záření zabírá ve spektru 3 dekády a má vlnovou délku v rozmezí 760 nm a 1 mm, resp. energii fotonů mezi 0,0012 a 1,63 eV (elektronvolt). Nazývá se také tepelné záření. Díky této vlnové délce, vzniká teplo okamžitě, je citelné hned po zapnutí tepelného přístroje a ohřívá všechna pevná tělesa.

Tepelné záření lze například ze slunce cítit i během chladných zimních dnů, proto například na horách se při slunečním záření dostavuje pocit tepla i při minusových teplotách.

Infračervené vlny vyzařují teplo, a proto se tento princip využívá při sálavém vytápění.

 

Trochu teorie z fyziky

 

Princp infravykurovania S MODERN
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektromagnetické záření představuje přenos energie v podobě elektromagnetického vlnění. Jeho zdrojem je zrychlený pohyb částic s elektrickým nábojem (např. při tepelném pohybu elektronů v rozžhaveném kovu) nebo změna energetického stavu atomu (např. při výboji v plynu). Elektromagnetické záření má velký rozsah vlnových délek a zahrnuje elektromagnetické spektrum: gama záření, rentgenové záření, ultrafialové záření, viditelné záření, infračervené záření, mikrovlnné záření a rádiové záření.

Vlnová délka je vzdálenost mezi opakujícími se periodami vlnění. Označuje se malým řeckým písmenem lambda (λ).
Vlnová délka závisí na frekvenci vlnění a rychlosti šíření vlny:

 λ = v/f   kde

λ = vlnová délka v m
v = rychlost šíření vlny v m/s
f = frekvence vlnění v Hz.

Pro elektromagnetické vlnění ve vakuu lze vyjádřit tento vztah zjednodušeně (přibližně):
vlnová délka λ [m] = 300 / frekvence [MHz].

 

Široká možnost použití

 

široká možnosť použitia - infrapanel v spálni
 
 

 

 

 

 

 

 

V dnešní době, kdy finance vynaložené za energii stále stoupají, se snažíme rozšířit trh topných systémů o nízkonákladové vytápění - infratopení. Vytápění rodinných domů, bytů, chat, kancelářských či průmyslových prostorů, pomocí infrapanelů je velmi příjemné díky své přirozenosti. Infratopení funguje na bázi sálavého tepla, které vzniká na povrchu infrapanelů. Infrapanely se pomocí elektrické energie zahřejí na cca 95ºC a poté do svého okolí sálají teplo, které se akumuluje v podlaze, stropě a stěnách. Infratopení pracuje na stejném principu jako kachlová kamna, která jsou v současné době na vzestupu právě díky výhodám sálavého způsobu vytápění.

Infrapanely pro vytápění rodinných domů, bytů, chat, kancelářských či průmyslových prostorů.

Volba vytápění rodinných domů, bytů, chat, kancelářských či průmyslových prostorů pomocí infrapanelů má hned několik výhod:

 • výrazné snížení provozních nákladů vynaložených na vytápění díky principu sálavého vytápění
 • infratopení vám zaručuje rovnoměrnější vytopení místnosti než za použití klasického topení
 • infrapanely si můžete koupit v různých velikostech, designech a typech
 • rovnoměrné sálání tepla as tím spojená malá cirkulace prachu a vysoušení zdiva, díky těmto vlastnostem je infratopení pomocí infrapanelů vhodné pro astmatiky a alergiky
 • tichý provoz a minimální úniky tepla
 • dlouhodobá životnost
 • minimální nároky na údržbu
 • variabilita použití - infrapanely lze instalovat v podstatě kdekoli - jejich využití je možné v rodinných domech, bytech, dílnách, kancelářích, skladech, prodejnách, různých halách, atp.
 • vytápění pomocí infratopení nesnižuje relativní vlhkost vzduchu, proto je dýchání v místnosti příjemnější
 • protože infrapanely zahřívají stěny místnosti, zapříčiňují tím, že zdi jsou suché a nepodléhají tvorbě plísní
 • snadná regulace

Sálavé teplo, které produkují infrapanely SMODERN, mají stejný blahodárný vliv na organismus jako nabízejí sluneční paprsky. Díky infračerveným paprskům, jejichž účinek je prokázán v lékařství, vám infratopení také nabízí příjemný a přirozený pocit tepla v místnosti.

 


Získaní topné sazby D57d

 

ziskanie vykurovacej sadzby dd5
 

 

 

 

 

 

Infratopení SMODERN splňuje podmínky pro získání přímo topné sazby SSE tarif D57d, SPP tarif D3. Oproti běžným tarifům je cena za NT cca poloviční a za tuto cenu 20 hodin denně běží celý topný systém a celá domácnost.

Spoříme tedy nejen na vytápění, ale také na provozu domácnosti. Za rok lze takto u domácích spotřebičů ušetřit 30 až 40 % nákladů na jejich provoz.

 

Design

 

Dizajn infrapanel smodern obývačka

Každý z nás má svůj vlastní vkus a styl, k němuž obvykle fádní běžné topné těleso nepatří. Běžná topná tělesa nejsou příliš dekorativní a nezřídka zabírají prostor nábytku.

Právě zde jsme se našli a nabízíme vám možnost řešit topení v souladu s vaším individuálním vkusem. Široká nabídka provedení infrapanelů umožňuje přizpůsobit se každému typu interiéru a uspokojit tak i nejnáročnější klienty.

Vybírat můžete od základních bílých provedení s možností výběru i vlastního motivu přes barevnou škálu odstínů RAL. Základní tvary lze vybírat od plochých a obdélníkových. Jednoduše podle vašich představ.

 

Vysoká bezpečnost provozu a životnost

 

vysoka bezpečnosť prevádzky a životnosť infrapanelov smodern

Bezpečnost provozu je dána také technickým krytím tz. IP. Infrapanely splňují krytí IP 54 (odolnost vůči nečistotám úplně a vůči stříkající vodě ze všech směrů) při montáži na přímo do krabičky o stejných technických parametrech.

Infrapanely SMODERN splňují přísné podmínky pro udělení certifikátů TUV, CE.

Při zapojení do zásuvky přes standardně dodávaný kabel je krytí pouze IP20. Regulace infrapanelu je řešena externím termostatem sepínajícím přívod elektrické energie. S ohledem na vysokou životnost panelu není termostat jeho součástí.

Infrapanel neobsahuje žádné mechanické součásti snižující jeho provozní spolehlivost. Proto životnost je více než 30 let bez údržby a servisu.

Záruka infrapanelů SMODERN je 10 let.

 

infrapanely SMODERN 10 rokov záruka

 

Jednoduchá obsluha

 

s-modern konfortné ovládanie teploty cez aplikáciu

Infratopení SMODERN může být obsluhováno prostorovými termostaty libovolného typu s odpovídající proudovou zatížitelností.

Je možné použít od běžných mechanických přes digitální až po centrální počítačem nebo telefonem řízené jednotky s GSM moduly nebo WiFi připojení přes aplikaci.

Vytvořeno systémem www.webareal.cz

NjM1YmI5MG