Zákaznická podpora: 9:00 - 16:00, Pá. do 15:00 │ +421948076520 │  DOPRAVA ZDARMA na infrapanely                                                                                                                          EUR 


Obchodní podmínky
Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pouze pro nákup na internetové stránce www.smodern.cz. Prodávajícím je společnost ŠRUBKA, s.r.o., Alvinczyho 32, 040 01 Košice, Slovensko, IČ : 31713467, DIČ : SK2020483938. Firma je zapsána v Obchodním rejstříku Okresního soudu Košice I, oddíl: Sro, vložka číslo 6691/V. Kontaktní údaje: Tel. +421 55 677 00 36, mobil: +421 948 076 520, e-mail: info@srubka.info číslo účtu 2302138178/2010, Fio banka kupujícím je osoba zboží na stránkách www.smodern.cz. Kupující musí v objednávce, resp. při registraci přesně a pravdivě uvést adresu doručení, případně jiné kontaktní údaje.

 

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou nebo osobou, která jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 

Upozornění týkající se užívání obsahu stránek společnosti ŠRUBKA, s.r.o.

Každý zákazník, který pracuje a pohybuje se na stránkách společnosti ŠRUBKA, s.r.o. je používá na vlastní riziko a společnost ŠRUBKA, s.r.o., neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu stránek www.smodern.cz. Informace na těchto stránkách jsou poskytovány bez záruky.

 

Objednání

Objednávka je příkazem pro prodávajícího k realizaci objednaného, ​​zaplaceného zboží od kupujícího. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové stránky www.smodern.cz jsou závazné. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním objednávky ze strany kupujícího a jejím přijetím na straně prodávajícího. Jméno a adresa musí být vyplněna pouze s diakritikou (měkčeně, délně...), bez správného vyplnění údajů není možné zboží odeslat kupujícímu.

 

Stornování objednávky

Prodávající je oprávněn stornovat objednávku nebo její část, pokud objednávku nelze závazně potvrdit (chybné telefonní číslo, nedostupné, neodpovídá na e-maily apod.), zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou výši kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na účet do 14 kalendářních dnů. Kupující je oprávněn stornovat objednávku bez udání důvodu nejpozději do 3 hodin od jejího odeslání. Při zrušení objednávky je kupující povinen uvést jméno, e-mail, popis objednaného zboží. Zrušení objednávky je kupující povinen zaslat na e-mail: info@srubka.info na základě kterého mu prodávající zašle potvrzení o zrušení objednávky. Za zrušení objednávky si prodávající neúčtuje penále ani žádné jiné poplatky.

 

Dodání zboží

Prodávající se zavazuje kupujícímu, dodat správný druh a množství zboží tak, jak bylo uvedeno v době objednávky, na základě objednávky zákazníka. Prodávající neodpovídá za opožděné dodání zaviněné přepravní společností, za opožděné dodání zaviněné nesprávně udanou adresou příjemce. Prodávající také neodpovídá za poškození zásilky zaviněné přepravní společností. Prodávající neodpovídá za nedodání zboží, k němuž došlo ze strany výrobce nebo dodavatele v důsledku jakéhokoli omezení případně zrušení distribučních práv nebo jiných nepředvídatelných překážek. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru obchodu, zejména při objednávce vyšší než 15 000 Kč žádat kupujícího o potvrzení objednávky písemně. V případě odmítnutí potvrzení prodávající považuje objednávku za neplatnou.

 

Kupující se zavazuje převzít si objednané zboží, zkontrolovat neporušenost obalu a zaplatit za zboží dle platebních podmínek platných v době přijetí objednávky. V případě, že si kupující nepřevezme zboží, které si objednal, prodávající si vyhrazuje právo uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody. Kupující, který nekupuje zboží v rámci své podnikatelské činnosti má v souladu s platnými právními předpisy, právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

 

Kupující je povinen důkladně zkontrolovat zboží při jeho převzetí od přepravce/kurýra a potvrdit svým podpisem převzetí zboží na dokladu o převzetí zboží.

 

Reklamaci za případné nedodání zboží vinou přepravce nebo poškození zboží zaviněné přepravní službou je nutno v takových případech uplatňovat přímo u pracovníka přepravní služby. Poškozené zboží kupující od přepravce nepřevezme a poškození zboží kupující zaznačí do dokladu o převzetí zboží.

 

Reklamace mechanického poškození zboží zapříčiněného přepravou, jehož převzetí bez vad potvrdil kupující pracovníkovi přepravní služby, nebudou prodávajícím uznány jako oprávněné a plnění z takové reklamace nebude kupujícímu poskytnuto.

 

Zjistí-li po převzetí zásilky kupující neúplnost zásilky (chybějící kus), je povinen obratem oznámit prodávajícímu skutečnost. Zaslat důkaz tzn. pořídit fotodokumentaci přepravního obalu z každé strany a skutečný počet kusů zboží, také aby bylo zřetelné o jaký druh zboží se jedná (produkt, barva). V případě, že kupující důkazy neprokáže, reklamace nebude prodávajícím uznána jako oprávněná a plnění z takové reklamace nebude kupujícímu poskytnuto.

 

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Co když zboží nepřijmete?

V případě, že objednávka nebude ze strany kupujícího zrušena před odesláním 
(kupující je oprávněn stornovat objednávku bez udání důvodu nejpozději do 3 hodin od jejího odeslání) a kupující si zboží nepřevezme, dojde k porušení kupní smlouvy, ke které jste se zavázali dokončením objednávky. Nepřevzetím nám vzniknou náklady na poštovné k vám + poštovné za vrácení zásilky.
Tyto náklady Vám budou vyúčtovány (od 382   584 Kč nebo víc)výška záleží od reálné částky za přepravu zboží, kterou jste měli uvedenou ve vaší objednávce. Nechceme od vás žádné úroky, pokuty. Chceme jen nahrazení reálně vynaložených nákladů.

Porušili jste kupní smlouvu, můžeme to řešit několika způsoby:


1. My
 vás na vzniklou situaci upozorníme e-mailem. A vy nám uhradíte kompenzaci jako náhradu škody. Postup bude uveden v e-mailu.

2. Na e-mail nezareagujete úhradou, v takovém případě zašleme případ na právní vymáhání našemu smluvnímu partnerovi - částka se může ještě navýšit o náklady řízení.

3. Soudní cestou.

4. Produkt si znovu objednáte a suma Vám bude navýšena o kompenzaci za nepřevzatý předešlý balík. Pokud ale opět balík nepřijmete, situaci budeme řešit rovnou soudní cestou. Postup bude uveden v e-mailu.

První a čtvrtá jsou nejjednodušší a pro vás nejlevnější možnosti. (Jsme vděčný, že 98% zákazníků si zvolí právě tyto možnosti).

Druhá a třetí možnost jsou zdlouhavé a pro vás velmi finančně nevýhodné.

Uvědomte si, že nevyzvednutím zásilky jste nám kromě finančních nákladů na více zvýšily náklady tím, že zásilku musíme rozbalit, zboží zkontrolovat, nepoužitelné obalové materiály musíme zlikvidovat, zajistit zpětnou logistiku zboží do skladu a mnoho jiné práce.

Uvědomujeme si, že mohou nastat okolnosti pro které jste si zásilku načtena a nebyl to váš záměr. Mohli jste být příliš pracovně vytížen, neměli jste čas, museli jste odcestovat apod. Pochopte však prosím i vy nás, že nemůžeme snášet takto způsobené škody.

 

Dodací doba

Dodávky objednaného zboží budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího, realizovány v rozmezí od 3 do 4 dnů na zboží označené skladem nebo od 4-7/10 pracovních dnů na zboží označené skladem (toto zboží je v externím skladu).

Zboží skladem (do 4 dnů) - Dodávky objednaného zboží přijaté od kupujícího v pracovní dny do 12:00 hodin. budou vyexpedovány ještě týž den, objednávky přijaté po 12:00 hodin. budou vyexpedovány následující pracovní den.

Zboží na zakázkovou výrobu (motiv, RAL barva a keramika) 20 pracovních dnů. Zboží se odešle po ukončení výroby infrapanelu.

 

Doprava

V případě, že zboží doručuje smluvní přepravce, dává kupující prodávajícímu právo předat dopravci nutné minimum osobních údajů pro bezproblémové doručení zboží – jméno, adresa, telefon.

 

Zboží se dodává pouze v rámci České Republiky, pokud máte zájem o dodání zboží na Slovensko můžete si ho objednat přes 

www.smodern-eshop.sk nebo překlikněte se v horní části stránky na vlaječku. 

Za objednané zboží v hodnotě do 4489,99 Kč, zaplatí kupující přepravní náklady 195 Kč.

Doprava zdarma v rámci České Republiky platí při odběru zboží nad 4489,99 Kč.

Přeprava se realizuje přes přepravní společnost FOFR.

 

Doprava při platbě dobírkou

Vlastnictví zboží přechází na kupujícího předáním zboží přepravci.

 

Ceny zboží

Ceny uvedené v internetovém obchodě www.smodern.cz jsou platné v době uskutečnění objednávky a jsou uvedeny s DPH. Vyhrazujeme si právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek od výrobců a ostatních dodavatelů zboží. V ceně zboží není zahrnuto poštovné nebo doprava.

 

Původní cena (na webu typicky vyobrazená v rámci informování o slevě jako přeškrtnutá) znamená nejnižší cenu za posledních 30 dní před zlevněním, za kterou předmětné zboží (dále jen „Zboží“) nabízela ŠRUBKA, s.r.o. na svém e-shopu. Do výpočtu původní ceny se nezohledňují individuální cenová zvýhodnění a cenová zvýhodnění, která nejsou zahrnuta přímo v aktuální prodejní ceně daného Zboží (tj. nejsou poskytována automaticky a plošně jako např. slevové kódy).

 

Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy kupující objedná zboží nebo související služby (dopravu) za cenu zveřejněnou omylem v důsledku vady interního informačního systému smodern.cz či pochybení personálu ŠRUBKA, s.r.o.. V takovém případě je prodejce oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to i poté, co kupující obdržel e-mail potvrzující jeho objednávku, o čemž prodávající kupujícího bez zbytečného odkladu informuje.
Příklady, kdy může dojít k chybně zveřejněné ceně jsou zejména následující:

- Cena zboží je na první pohled nesprávná (např. nezohledňuje obvyklou cenu zboží).

- Při ceně zboží přebývá nebo chybí jedna nebo více číslic.

- Sleva na zboží přesahuje 50 %, aniž by zboží bylo součástí zvláštní marketingové kampaně či výprodejové akce označené speciálním symbolem a inzerujícím odpovídající výši slev.

- Prodávající upozorňuje, že informační systém smodern.cz uvádí iu zboží se zjevně chybnou cenou automaticky informaci, že se jedná o zboží zlevněné, resp. o zboží ve výprodeji a pod. V případě pochybností, zda je zboží skutečně zlevněno nebo jde-li o zjevnou vadu v ceně zboží je proto kupující povinen kontaktovat ŠRUBKA, s.r.o. a informaci o správnosti ceny si ověřit kontakt.

 

Kupní cena

Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží dohodnutou v kupní smlouvě a / nebo dle ceníku prodávajícího platného v době uzavření kupní smlouvy včetně nákladů na doručení zboží dobírkou zpoplatněna sumou 41 Kč, pri doprave zdarma sumou 89 Kč.

 

Náklady spojené s montáží a vynášením zboží nejsou zahrnuty v kupní ceně zboží a prodávající tyto služby není povinen kupujícímu poskytnout.

 

Platební podmínky

Za objednané zboží v hodnotě do 4489,99 Kč, zaplatí kupující přepravní náklady 195 Kč. Přeprava se realizuje přes přepravní společnost FOFR.

 

Za objednané zboží v internetovém obchodě, může kupující zaplatit do 25000 Kč dobírkou, nad 25000 Kč bezhotovostně převodem (zálohovou fakturou).

Za objednané zboží pro zakázkovou výrobu v internetovém obchodě, bude prodávající požadovat zálohu 50% z celkové ceny objednávky. Doplatek 50% se realizuje před vyexpedováním zboží.

Zálohová faktura bude odeslána až po kontrole ID kódu a ořezu motivu.

 

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží, může kupující uhradit prodávajícímu následujícím způsobem:

- v hotovosti na dobírku v místě určení kupujícím v objednávce

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího - 2302138178/2010, Fio bankaZboží na zakázkovou výrobu


Motiv - 
Tisk UV technologiemi je vhodný prakticky pro libovolný typ motivu. Jediným omezením je obtížné dosažení jednolité barevné plochy nebo plochy a jemným barevným přechodem. Každý motiv je grafikem kontrolován a před tiskem na infrapanel vzorově vytištěn na papír a případně zaslán k odsouhlasení. Tisk motivu je dokonale spojen s povrchem a desítky let bude beze změny barevnosti, další změna není možná. Proto pečlivě vybírejte vhodný motiv s nadčasovým vzorem.


Keramika - Struktura a mramorování keramiky se může lišit od vzorků obrázků. Podlouhlé vzory keramiky se vždy přizpůsobují podélnému směru infrapanelů.

 

RAL barva - Vzorník odstínů RAL barev se může mírně lišit od skutečné RAL barvy na infrapanely.

 


Recyklační poplatek

Součástí ceny infrapanelů je recyklační poplatek 3,60 Kč kg/1 ks.

 

Odpovědnost

Prodávající neodpovídá za neúčinnost topného zařízení (infrapanelu) nesprávným výběrem výkonu nebo použitím pro jiné účely k tomu určené a není možné v tomto případě uplatnit reklamaci.

Korektura kupujícího nesmí podstatným způsobem měnit návrh projektu, tímto je myšleno záměrné poddimenzování příkonu projektu. Tímto krokem (záměrné poddimenzování projektu) kupující snižuje účinnost topného systému. Za záměrné ponížení výkonu kupujícím nenese prodávající odpovědnost a nelze v tomto případě uplatnit reklamaci.

Vrácení zboží

Pokud není kupující spokojen se zakoupeným zbožím, může nám jej bez udání důvodu vrátit do 14 kalendářních dnů od převzetí zásilky na naši adresu ŠRUBKA, s.r.o. Alvinczyho 32, 040 01 Košice, Slovensko.

Zboží dle zákona 102/2014 Sb. spotřebitel je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zpět (nebo jej předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží) - je třeba vrátit spolu s dokladem o koupi a vyplněným formulářem v originálním balení (nesmí být potrháno), u infrapanelu CLASIC Plus s ochrannou fólii na zadní straně, nepoškozený, nepoužitý, kompletní, na náklady kupujícího (dopravu si kupující zajistí sám). Vybrat si můžete buď vrácení peněz nebo výměnu za jiné zboží. Doporučuje se zboží pojistit. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá. Pokud se takto rozhodnete, zašlete nám spolu se zbožím Vámi podepsané písemné prohlášení o odstoupení od smlouvy s uvedením Vašeho jména a příjmení, Vaší adresy, čísla objednávky, data objednání a čísla účtu pro finanční vypořádání. Cena za zboží bude vrácena zpět kupujícímu po zkontrolování vráceného zboží do 14 kalendářních dnů. Pokud po kontrole zboží bude zjištěno, že zboží bylo používáno nebo bude jevit známky poškození. Bude kupujícímu vrácen zpět a budou mu vyúčtovány náklady spojené s přepravou zboží nebo mu bude odečtena z částky zboží, alikvotní částka odpovídající rozsahu poškození zboží.

Pokud budete požadovat výměnu, nové zboží Vám zašleme obratem po doručení vráceného zboží (platí pro zboží, které máme skladem).

Zásilku neposílejte na dobírku, nebude přijata!

Prodávající není povinen vrátit kupujícímu cenu zaplacenou za příslušné zboží před tím, než mu bylo zboží od kupujícího spolu s příslušenstvím včetně dokumentace a pod. doručen.

V případě, že kupující nesplní některou ze svých výše uvedených povinností dle těchto Všeobecných obchodních podmínek, odstoupení od smlouvy není platné a účinné a prodávající není povinen vrátit všechny prokazatelné platby dle těchto Všeobecných obchodních podmínek kupujícímu a zároveň má nárok na úhradu nákladů spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu.

 

Kupující dle zákona 102/2014 Sb. § 7 Odst. c), nemůže odstoupit od smlouvy předmětem které je:

prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků kupujícího, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho kupujícího (na zakázkovou výrobu)

Formulář pro vrácení nebo výměnu zboží:

> STÁHNOUT VE FORMÁTU PDF <

 

 

Reklamační řád

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) ještě před objednáním zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost potřebnou k vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o dobu, ve které kupující neposkytl požadovanou součinnost.


Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Kupující je povinen před převzetím a zaplacením zásilky dopravci, zkontrolovat zboží. Je-li zjištěno mechanické poškození zboží, roztržený obal, deformace obalu – je kupující povinen vyhotovit záznam a fotodokumentaci o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nenese dopravce, nakolik veškeré zboží je pojištěno. Na základě pořízeného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek.

Reklamace mechanického poškození zboží zapříčiněného přepravou, jehož převzetí bez chyb potvrdil kupující pracovníkovi přepravní služby, nebudou prodávajícím uznány jako oprávněné a plnění z takové reklamace nebude kupujícímu poskytnuto. Náklady na přepravu reklamovaného zboží směrem od kupujícího k prodávajícímu hradí kupující. Poštovné a jiné poplatky nevracíme. Zpáteční přepravu po vyřízení oprávněné reklamace hradí prodávající. V případě, že je vada zboží neodstranitelná, nahradí prodávající kupujícímu vadný výrobek novým nebo po dohodě, výrobkem jiného typu, přičemž dojde k doplacení nebo vrácení cenového rozdílu.

 

Záruka se nevztahuje a zaniká:

 

- Nepředložením dokladu o zaplacení (faktura) a záručního listu.

 

- Nesprávným výběrem výkonu nebo použitím pro jiné účely k tomu určené.

 

- Záměrné poddimenzování příkonu.

 

- Na poškození vzniklé přirozeným nebo nadměrným mechanickým opotřebením, znečištěním zboží nebo jeho částí v důsledku zanedbání údržby, používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí ve kterém se zboží běžně používá.

 

- Záruka se nevztahuje také na škody vzniklé v důsledku živelné události, násilného poškození, povětrnostních podmínek nebo provozem v extrémních a neobvyklých podmínkách.

 

- Porušení ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku nějaké jsou.

 

- Neoznámením zjevných vad při převzetí zboží.


- V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno zpět kupujícímu, na jeho náklady s příslušným stanoviskem. 

 

·Vyřízením oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. Pokud byla reklamace v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, pak záruční doba začne běžet znovu ode dne vyřízené reklamace. Prodávající upozorní kupujícího o vyřízení reklamace buď telefonicky, SMS nebo e-mailem a zboží odešle na vlastní náklady kupujícímu (je-li reklamace vyřízena jako oprávněná).

Prodávající reklamaci vyřídí bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace kupujícím.

Společně se zbožím prosíme doložit doklad potvrzující koupi zboží (fakturu).

Reklamované zboží zašlete na naši adresu ŠRUBKA, s.r.o. Alvinczyho 32, 040 01 Košice, Slovensko

 

Reklamační formulář:

> STÁHNOUT VE FORMÁTU PDF <

 

Reklama 

„Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

 

Ochrana osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný těmto správci ve smyslu článku. Čl. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů ao zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení"). Více...

 

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies k měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.
Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány pouze na základě vašeho souhlasu.
Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.

 

Alternativní řešení sporů

1. Jakýkoli spor mezi námi a spotřebitelem z jakékoli země Evropské unie vyplývající ze smlouvy, který jsme nedokázali společně vyřešit, může být řešen mimosoudně prostřednictvím orgánu příslušného pro alternativní řešení sporů nebo prostřednictvím alternativního řešení sporů on-line.

 

2. Příslušný orgán pro alternativní řešení sporů mezi podnikateli a spotřebiteli je Slovesnká obchodní inspekce:

Odbor pro mezinárodní vztahy a alternativní řešení spotřebitelských sporů

Inspektorát Slovenské obchodní inspekce v Košicích

Vrátna 3, 040 01 Košice

https://www.soi.sk/

 

3. Seznam orgánů příslušných k mimosoudnímu řešení sporů v rámci Evropské unie je k dispozici na této internetové stránce:

http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/national-out-of-court-bodies/index_en.html

 

4. Jako spotřebitel ze země patřící do Evropské unie můžete využít platformu určenou k řešení sporu on-line, kterou spravuje Evropská komise, a to na této internetové stránce: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Jurisdikce

V rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy týkajícími se kolizních norem mají soudy České republiky výlučnou pravomoc k vyřešení jakéhokoli sporu nebo nároku, který vyplývá ze smlouvy nebo vznikl v souvislosti se smlouvou nebo jejím předmětem nebo uzavřením smlouvy (včetně mimo smluvní spory nebo nároky).


Recenze

Tato hodnocení pocházejí od spotřebitele, který produkt skutečně použil/zakoupil, na základě zaslaného emailu, vyplněného dotazníku, přidáním recenze přímo na web stránce.

 

Řazení produktů

Nejprodávanější produkty v kategorii, které jsou uvedeny nad nabítkou produktů, se řadí podle počtu prodaných kusů na denní bázi.Závěrečná ustanovení

Veškeré právní vztahy vznikající mezi kupujícím a prodávajícím se řídí právními předpisy Slovenské republiky. Ve věcech neupravených těmito Obchodními podmínkami se uplatní příslušná ustanovení občanského zákoníku. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky měnit.

 

Technické specifikace u produktů se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter. Běžná cena znamená výrobcem/dodavatelem doporučená koncová cena.

 

Upozornění týkající se užívání obsahu stránek společnosti ŠRUBKA, s.r.o.

 

Autorská práva a šíření obsahu stránek www.smodern.cz

Autorská práva ke stránkám www.smodern.cz jsou majetkem společnosti ŠRUBKA, s.r.o., Alvinczyho 24, 040 01 Košice, Slovensko. Obsah stránek www.smodern.cz je majetkem společnosti ŠRUBKA, s.r.o. a je chráněn autorským právem a jinými příslušnými právními předpisy. Obsahem se rozumí např. články, obrázky, grafy, nástroje, kalkulátory a další veřejně přístupné nebo heslem chráněné nástroje. Obsah těchto stránek a jednotlivé nástroje, které tvoří jejich součást, nesmí uživatel bez předchozí písemné dohody, využívat pro svou činnost za účelem dosažení zisku nebo nabízet třetím stranám. Také je zakázáno zpracovávat, upravovat a zasahovat do obsahu stránek www.smodern.cz. Obsah stránek www.smodern.cz může být zobrazován, reformátován a tištěn výhradně pro osobní nekomerční potřebu a uživatel souhlasí s tím, že tento obsah nebude šířit, reprodukovat, rozesílat ani jinak distribuovat, prodávat, publikovat, vysílat nebo jinak poskytovat dalším osobám bez předchozího písemného povolení.

 

Společnost ŠRUBKA, s.r.o., může kdykoli změnit obsah i způsob fungování stránek www.smodern.cz a omezit jejich dostupnost (buď jako celku nebo vybraných součástí) všem uživatelům obecně i jednotlivě vybraným uživatelům.

 

Obchodní podmínky v tomto znění jsou platné od 06.01.2023

Vytvořeno systémem www.webareal.cz

YTFkNmYxYj