Zákaznická podpora: 9:00 - 16:00, Pá. do 15:00 │ +421948076520 │  DOPRAVA ZDARMA na infrapanely                                                                                                                          EUR 


Obchodní podmínky
Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pouze pro nákup na internetové stránce www.smodern.cz. Prodávajícím je společnost ŠRUBKA, s.r.o., Alvinczyho 32, 040 01 Košice, Slovensko, IČ : 31713467, DIČ : SK2020483938. Firma je zapsána v Mestský súd Košice, oddíl: Sro, vložka číslo 6691/V. Kontaktní údaje: Tel. +421 55 677 00 36, mobil: +421 948 076 520, e-mail: info@srubka.info číslo účtu 2302138178/2010, Fio banka kupujícím je osoba zboží na stránkách www.smodern.cz. Kupující musí v objednávce, resp. při registraci přesně a pravdivě uvést adresu doručení, případně jiné kontaktní údaje.

Orgán dozoru - Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, Vrátna 3, 040 01 Košice https://www.soi.sk/

 

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou nebo osobou, která jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 

1. Objednání

Objednávka je příkazem pro prodávajícího k realizaci objednaného, ​​zaplaceného zboží od kupujícího. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové stránky www.smodern.cz jsou závazné. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním objednávky ze strany kupujícího a jejím přijetím na straně prodávajícího. Pro rychlé zpracování vaší objednávky, dbejte prosím na správnost vyplněných údajů. O přesném dni expedice a dodání zboží vás budeme informovat e-mailem.

 

2. Stornování objednávky

Prodávající je oprávněn stornovat objednávku nebo její část, pokud objednávku nelze závazně potvrdit (chybné telefonní číslo, nedostupné, neodpovídá na e-maily apod.), zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou výši kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na účet do 14 kalendářních dnů. Kupující je oprávněn stornovat objednávku bez udání důvodu nejpozději do 3 hodin od jejího odeslání. Při zrušení objednávky je kupující povinen uvést jméno, e-mail, popis objednaného zboží. Zrušení objednávky je kupující povinen zaslat na e-mail: info@srubka.info na základě kterého mu prodávající zašle potvrzení o zrušení objednávky. Za zrušení objednávky si prodávající neúčtuje penále ani žádné jiné poplatky.

 

3. Dodání zboží

Prodávající se zavazuje kupujícímu, dodat správný druh a množství zboží tak, jak bylo uvedeno v době objednávky, na základě objednávky zákazníka. Prodávající neodpovídá za opožděné dodání zaviněné přepravní společností, za opožděné dodání zaviněné nesprávně udanou adresou příjemce. Prodávající také neodpovídá za poškození zásilky zaviněné přepravní společností. Prodávající neodpovídá za nedodání zboží, k němuž došlo ze strany výrobce nebo dodavatele v důsledku jakéhokoli omezení případně zrušení distribučních práv nebo jiných nepředvídatelných překážek. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru obchodu, zejména při objednávce vyšší než 15 000 Kč žádat kupujícího o potvrzení objednávky písemně. V případě odmítnutí potvrzení prodávající považuje objednávku za neplatnou.

 

Kupující se zavazuje převzít si objednané zboží, zkontrolovat neporušenost obalu a zaplatit za zboží dle platebních podmínek platných v době přijetí objednávky. V případě, že si kupující nepřevezme zboží, které si objednal, prodávající si vyhrazuje právo uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody. Kupující, který nekupuje zboží v rámci své podnikatelské činnosti má v souladu s platnými právními předpisy, právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

 

Kupující je povinen důkladně zkontrolovat zboží při jeho převzetí od přepravce/kurýra a potvrdit svým podpisem převzetí zboží na dokladu o převzetí zboží.

 

Reklamaci za případné nedodání zboží vinou přepravce nebo poškození zboží zaviněné přepravní službou je nutno v takových případech uplatňovat přímo u pracovníka přepravní služby. Poškozené zboží kupující od přepravce nepřevezme a poškození zboží kupující zaznačí do dokladu o převzetí zboží.

 

Reklamace mechanického poškození zboží zapříčiněného přepravou, jehož převzetí bez vad potvrdil kupující pracovníkovi přepravní služby, nebudou prodávajícím uznány jako oprávněné a plnění z takové reklamace nebude kupujícímu poskytnuto.

 

Zjistí-li po převzetí zásilky kupující neúplnost zásilky (chybějící kus), je povinen obratem oznámit prodávajícímu skutečnost. Zaslat důkaz tzn. pořídit fotodokumentaci přepravního obalu z každé strany a skutečný počet kusů zboží, také aby bylo zřetelné o jaký druh zboží se jedná (produkt, barva). V případě, že kupující důkazy neprokáže, reklamace nebude prodávajícím uznána jako oprávněná a plnění z takové reklamace nebude kupujícímu poskytnuto.

 

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

4. Dodací doba

Dodávky objednaného zboží budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího, realizovány v rozmezí od 3 do 4 dnů na zboží označené skladem nebo od 4-7/10 pracovních dnů na zboží označené skladem (toto zboží je v externím skladu).

Zboží skladem (do 4 dnů) - Dodávky objednaného zboží přijaté od kupujícího v pracovní dny do 12:00 hodin. budou vyexpedovány ještě týž den, objednávky přijaté po 12:00 hodin. budou vyexpedovány následující pracovní den.

Zboží na zakázkovou výrobu (motiv, RAL barva a keramika) 20 pracovních dnů. Zboží se odešle po ukončení výroby infrapanelu.

 

5. Doprava

V případě, že zboží doručuje smluvní přepravce, dává kupující prodávajícímu právo předat dopravci nutné minimum osobních údajů pro bezproblémové doručení zboží – jméno, adresa, telefon.

 

Zboží se dodává pouze v rámci České Republiky, pokud máte zájem o dodání zboží na Slovensko můžete si ho objednat přes 

www.smodern-eshop.sk nebo překlikněte se v horní části stránky na vlaječku. 

Za objednané zboží v hodnotě do 4489,99 Kč, zaplatí kupující přepravní náklady 195 Kč.

Doprava zdarma v rámci České Republiky platí při odběru zboží nad 4489,99 Kč.

Přeprava se realizuje přes přepravní společnost FOFR / GLS, v tomto případě prodávající zvolí vhodnou přepravu, dle hmotnosti či velikosti objednaných položek.

 

6. Doprava při platbě dobírkou

Vlastnictví zboží přechází na kupujícího předáním zboží přepravci.

 

7. Rozdělení objednávek a doručení

V rámci našich snah o poskytování efektivních a flexibilních přepravních řešení si prodávající vyhrazuje právo rozdělit Vaši objednávku na vícero zásilek dle potřeby. Toto rozdělení závisí na několika faktorech, jako jsou dostupnost produktů, velikost a hmotnost objednaných položek.

V důsledku toho se může stát, že jednotlivé části Vaší objednávky budou doručeny různými přepravními službami. Například, termostaty mohou být doručeny prostřednictvím přepravní služby GLS, zatímco infrapanely mohou být expedovány přes službu FOFR. Tato praxe nám umožňuje zajistit, že každá část Vaší objednávky bude doručena nejvhodnějším a nejefektivnějším způsobem.

 

8. Samostatné dobírky

V případě rozdělení Vaší objednávky na více zásilek, je možné, že za každou z těchto zásilek bude vyžadována samostatná platba dobírkou. Toto znamená, že můžete být požádáni o zaplacení více dobírek, pokud jsou části Vaší objednávky expedovány samostatně. Upozorňujeme kupujícího, aby byl připraven na možnost více plateb v souladu s doručenými zásilkami.

Zásilky mohou být doručeny v různé dny a od různých přepravců. Všechny relevantní informace týkající se sledování Vašich zásilek a odhadovaného času doručení budou poskytnuty v co nejkratším možném čase po expedici každé části objednávky.

 

9. Ceny zboží

Ceny uvedené v internetovém obchodě www.smodern.cz jsou platné v době uskutečnění objednávky a jsou uvedeny s DPH. Vyhrazujeme si právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek od výrobců a ostatních dodavatelů zboží. V ceně zboží není zahrnuto poštovné nebo doprava.

 

Původní cena (na webu typicky vyobrazená v rámci informování o slevě jako přeškrtnutá) znamená nejnižší cenu za posledních 30 dní před zlevněním, za kterou předmětné zboží (dále jen „Zboží“) nabízela ŠRUBKA, s.r.o. na svém e-shopu. Do výpočtu původní ceny se nezohledňují individuální cenová zvýhodnění a cenová zvýhodnění, která nejsou zahrnuta přímo v aktuální prodejní ceně daného Zboží (tj. nejsou poskytována automaticky a plošně jako např. slevové kódy).

 

Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy kupující objedná zboží nebo související služby (dopravu) za cenu zveřejněnou omylem v důsledku vady interního informačního systému smodern.cz či pochybení personálu ŠRUBKA, s.r.o.. V takovém případě je prodejce oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to i poté, co kupující obdržel e-mail potvrzující jeho objednávku, o čemž prodávající kupujícího bez zbytečného odkladu informuje.
Příklady, kdy může dojít k chybně zveřejněné ceně jsou zejména následující:

- Cena zboží je na první pohled nesprávná (např. nezohledňuje obvyklou cenu zboží).

- Při ceně zboží přebývá nebo chybí jedna nebo více číslic.

- Sleva na zboží přesahuje 50 %, aniž by zboží bylo součástí zvláštní marketingové kampaně či výprodejové akce označené speciálním symbolem a inzerujícím odpovídající výši slev.

- Prodávající upozorňuje, že informační systém smodern.cz uvádí iu zboží se zjevně chybnou cenou automaticky informaci, že se jedná o zboží zlevněné, resp. o zboží ve výprodeji a pod. V případě pochybností, zda je zboží skutečně zlevněno nebo jde-li o zjevnou vadu v ceně zboží je proto kupující povinen kontaktovat ŠRUBKA, s.r.o. a informaci o správnosti ceny si ověřit kontakt.

 

10. Kupní cena

Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží dohodnutou v kupní smlouvě a / nebo dle ceníku prodávajícího platného v době uzavření kupní smlouvy včetně nákladů na doručení zboží dobírkou zpoplatněna sumou 41 Kč, pri doprave zdarma sumou 89 Kč.

 

Náklady spojené s montáží a vynášením zboží nejsou zahrnuty v kupní ceně zboží a prodávající tyto služby není povinen kupujícímu poskytnout.

 

11. Platební podmínky

Za objednané zboží v hodnotě do 4489,99 Kč, zaplatí kupující přepravní náklady 195 Kč. Přeprava se realizuje přes přepravní společnost FOFR / GLS, v tomto případě prodávající zvolí vhodnou přepravu, dle hmotnosti či velikosti objednaných položek.

 

Za objednané zboží v internetovém obchodě, může kupující zaplatit do 25000 Kč dobírkou, nad 25000 Kč bezhotovostně převodem (zálohovou fakturou).

Za objednané zboží pro zakázkovou výrobu v internetovém obchodě, bude prodávající požadovat zálohu 50% z celkové ceny objednávky. Doplatek 50% se realizuje před vyexpedováním zboží.

Zálohová faktura bude odeslána až po kontrole ID kódu a ořezu motivu.

 

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží, může kupující uhradit prodávajícímu následujícím způsobem:

- v hotovosti na dobírku v místě určení kupujícím v objednávce - platba kartou není možná

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího - 2302138178/2010, Fio banka

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GoPay s. r. o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváme pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GoPay s.r.o. Možnosti plateb:

3. Elektronické peněženky: Gopay účet

4. Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro

5. Online bankovním převodem: Platba 24, MojePlatba, ČSOB, ePlatby, ePeníze, FioBanka - Pro on-line platbu bankovním převodem použijte č.ú: 2302138178 / 201012. Zboží na zakázkovou výrobu


Motiv - 
Tisk UV technologiemi je vhodný prakticky pro libovolný typ motivu. Jediným omezením je obtížné dosažení jednolité barevné plochy nebo plochy a jemným barevným přechodem. Každý motiv je grafikem kontrolován a před tiskem na infrapanel vzorově vytištěn na papír a případně zaslán k odsouhlasení. Tisk motivu je dokonale spojen s povrchem a desítky let bude beze změny barevnosti, další změna není možná. Proto pečlivě vybírejte vhodný motiv s nadčasovým vzorem.


Keramika - Struktura a mramorování keramiky se může lišit od vzorků obrázků. Podlouhlé vzory keramiky se vždy přizpůsobují podélnému směru infrapanelů.

 

RAL barva - Vzorník odstínů RAL barev se může mírně lišit od skutečné RAL barvy na infrapanely.

 


13. Recyklační poplatek

Součástí ceny infrapanelů je recyklační poplatek 3,60 Kč kg/1 ks.

 

14. Odpovědnost

Prodávající neodpovídá za neúčinnost topného zařízení (infrapanelu) nesprávným výběrem výkonu nebo použitím pro jiné účely k tomu určené a není možné v tomto případě uplatnit reklamaci.

Korektura kupujícího nesmí podstatným způsobem měnit návrh projektu, tímto je myšleno záměrné poddimenzování příkonu projektu. Tímto krokem (záměrné poddimenzování projektu) kupující snižuje účinnost topného systému. Za záměrné ponížení výkonu kupujícím nenese prodávající odpovědnost a nelze v tomto případě uplatnit reklamaci.

15. Vrácení zboží

Podmínky pro vrácení zboží do 14 kalendářních dnů se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou nebo osobou, která jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (tj. není možné od smlouvy odstoupit).

Pokud není kupující spokojen se zakoupeným zbožím, může nám jej bez udání důvodu vrátit do 14 kalendářních dnů od převzetí zásilky na naši adresu ŠRUBKA, s.r.o. Alvinczyho 32, 040 01 Košice, Slovensko.

Zboží dle zákona 102/2014 Sb. spotřebitel je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zpět (nebo jej předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží) - spolu s dokladem potvrzujícím koupi zboží (faktura) včetně kompletní dokumentace, doporučujeme v originálním balení, nepoškozený , nepoužitý, kompletní, na náklady kupujícího (dopravu si kupující zajistí sám). Vybrat si můžete buď vrácení peněz nebo výměnu za jiné zboží. Doporučuje se zboží pojistit. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá. Pokud se takto rozhodnete, zašlete nám spolu se zbožím Vámi podepsané písemné prohlášení o odstoupení od smlouvy s uvedením Vašeho jména a příjmení, Vaší adresy, čísla objednávky, data objednání a čísla účtu pro finanční vypořádání. Cena za zboží bude vrácena zpět kupujícímu po zkontrolování vráceného zboží do 14 kalendářních dnů.


V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které je použito a je poškozeno nebo neúplné nebo hodnota předmětného zboží je snížena v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží, má prodávající vůči kupujícímu nárok na náhradu škody ve výši odpovídající snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku výše uvedeného zacházení se zbožím ze strany kupujícího nebo bude kupujícímu vrácen zpět a budou mu vyúčtovány náklady spojené s přepravou zboží a kupující je o této skutečnosti vyrozuměn.

Pokud budete požadovat výměnu, nové zboží Vám zašleme obratem po doručení vráceného zboží (platí pro zboží, které máme skladem).

Zásilka na dobírku nebo uložená na poště, nebude přijata!


Prodávající není povinen vrátit kupujícímu cenu zaplacenou za příslušné zboží před tím, než mu bylo zboží od kupujícího spolu s příslušenstvím včetně dokumentace a pod. doručen.

V případě, že kupující nesplní některou ze svých výše uvedených povinností dle těchto Všeobecných obchodních podmínek, odstoupení od smlouvy není platné a účinné a prodávající není povinen vrátit všechny prokazatelné platby dle těchto Všeobecných obchodních podmínek kupujícímu a zároveň má nárok na úhradu nákladů spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu.

 

Kupující dle zákona 102/2014 Sb. § 7 Odst. c), nemůže odstoupit od smlouvy předmětem které je:

prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků kupujícího, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho kupujícího (na zakázkovou výrobu)

Společně se zbožím doporučujeme pro rychlejší vyřízení doložit doklad potvrzující koupi zboží (faktura) a vyplněný formulář pro vrácení nebo výměnu zboží.

Formulář pro vrácení nebo výměnu zboží:

> STÁHNOUT VE FORMÁTU PDF <

 

16. Reklamační řád

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) ještě před objednáním zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost potřebnou k vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o dobu, ve které kupující neposkytl požadovanou součinnost.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Kupující je povinen před převzetím a zaplacením zásilky dopravci, zkontrolovat zboží. Pokud je zjištěno mechanické poškození zboží, roztržený obal, deformace obalu - je kupující povinen vyhotovit záznam a fotodokumentaci o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nenese dopravce, nakolik veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. 


Reklamace mechanického poškození zboží zapříčiněného přepravou, převzetí jehož bez vad potvrdil kupující pracovníkovi přepravní služby, nebudou prodávajícím uznány jako oprávněné a plnění z takové reklamace nebude kupujícímu poskytnuty. 


Náklady na přepravu reklamovaného zboží směrem od kupujícího k prodávajícímu hradí kupující. 
Poštovné a jiné poplatky nevracíme. Zpáteční přepravu po vyřízení oprávněné reklamace hradí prodávající. V případě, že je vada zboží neodstranitelná, nahradí prodávající kupujícímu vadný výrobek novým nebo po dohodě, výrobkem jiného typu, přičemž dojde k doplacení nebo vrácení cenového rozdílu.

 

V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svoji reklamaci.

Nebude-li u jednotlivého zboží uvedena delší doba, je kupující, který je spotřebitelem ve smyslu těchto VOP, oprávněn uplatnit práva z vady zboží, která se vyskytne u spotřebního zboží, následovně:

  • u nového zboží v době 24 měsíců od převzetí;
  • u zánovního zboží v souladu s §620 ods. 2 Zákona v době 21 měsíců od převzetí (za zánovní zboží se považuje takové zboží, které mohlo být vyzkoušeno, přičemž může nést estetické stopy takového používání, avšak tyto stopy nemají vliv na použitelnost a plnou funkčnost zboží);

 

V případě odstranitelné vady má kupující nárok na:

- Bezplatné, včasné a řádné odstranění vady – prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

- Namísto odstranění vady může kupující požadovat výměnu věci. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže.

 

V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na:

- výměnu věci nebo

- má právo od smlouvy odstoupit nebo

- má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.


Záruka se nevstahuje a zaniká:

- Nepředložením dokladu o zaplacení (faktura) nebo záručního listu.

- Na
 poškození vzniklé přirozeným nebo nadměrným mechanickým opotřebením, znečištěním zboží nebo jeho částí v důsledku zanedbání údržby, používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí ve kterém se zboží běžně používá.
- U výrobků, které na své fungování využívají akumulátor, resp. různé druhy baterií, se běžné opotřebení akumulátoru, resp. baterie, nepovažuje za vadu tohoto výrobku, protože se zde jedná o součásti výrobků, které běžným používáním přirozeně ztrácejí svou životnost.
- Záruka se nevztahuje také na škody vzniklé v důsledku živelné události, násilného poškození, povětrnostních podmínek nebo provozem v extrémních a neobvyklých podmínkách.
- Při porušení ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku nějaké jsou.
- Neoznámení zjevných vad při převzetí zboží.


Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Stejná práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o odstranitelné vady, pokud však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Jde-li o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

Na základě rozhodnutí kupujícího, které ze svých práv ve smyslu ust. § 622 a ust. § 623 Občanského zákoníku uplatňuje, je prodávající nebo určená osoba povinna určit způsob vyřízení reklamace podle ust. § 2 písm. m) zákona o ochraně spotřebitele ihned, ve složitějších případech do 3 dnů od začátku reklamačního řízení, v odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li se složité technické zhodnocení stavu zboží, nejpozději do 30 dnů ode dne začátku reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající nebo určená osoba reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží. O ukončení reklamačního řízení informuje prodávající kupujícího formou dohodnutou mezi oběma smluvními stranami (e-mailem) a zároveň bude kupujícímu spolu se zbožím doručen reklamační protokol. Vybavením oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. Pokud byla reklamace v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, pak záruční doba běžet znovu ode dne vyřízené reklamace.

V případě, že kupující využije svého práva a vyžaduje odstranění vady zboží opravou a v záručním listu je pro účely záručních oprav zboží určen jiný subjekt než prodejce, jehož místo podnikání je ve stejném místě jako v případě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na záruční opravu u subjektu uvedeného v záručním listu.

 


Společně se zbožím doporučujeme pro rychlejší vyřízení reklamace doložit doklad potvrzující koupi zboží (faktura) a vyplněný formulář pro reklamaci

Zásilka na dobírku nebo uložená na poště, nebude přijata!

Reklamované zboží zašlete na adresu společnosti:

ŠRUBKA, s.r.o.

Alvinczyho 32

040 01 Košice

Slovensko

 

Reklamační formulář:

> STÁHNOUT VE FORMÁTU PDF <

 

17. Reklama 

„Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

 

18. Ochrana osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný těmto správci ve smyslu článku. Čl. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů ao zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení"). Více...

Zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky kupující vyjadřuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, v plném rozsahu porozuměl jejich obsahu a že s nimi souhlasí.

 

19. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies k měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.
Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány pouze na základě vašeho souhlasu.
Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat. Více...

 

20. Alternativní řešení sporů

1. Jakýkoli spor mezi námi a spotřebitelem z jakékoli země Evropské unie vyplývající ze smlouvy, který jsme nedokázali společně vyřešit, může být řešen mimosoudně prostřednictvím orgánu příslušného pro alternativní řešení sporů nebo prostřednictvím alternativního řešení sporů on-line.

 

2. Příslušný orgán pro alternativní řešení sporů mezi podnikateli a spotřebiteli je Slovesnká obchodní inspekce:

Odbor pro mezinárodní vztahy a alternativní řešení spotřebitelských sporů

Inspektorát Slovenské obchodní inspekce v Košicích

Vrátna 3, 040 01 Košice

https://www.soi.sk/

 

3. Seznam orgánů příslušných k mimosoudnímu řešení sporů v rámci Evropské unie je k dispozici na této internetové stránce:

http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/national-out-of-court-bodies/index_en.html

 

4. Jako spotřebitel ze země patřící do Evropské unie můžete využít platformu určenou k řešení sporu on-line, kterou spravuje Evropská komise, a to na této internetové stránce: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

21. Jurisdikce

V rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy týkajícími se kolizních norem mají soudy Slovenské republiky výlučnou pravomoc k vyřešení jakéhokoli sporu nebo nároku, který vyplývá ze smlouvy nebo vznikl v souvislosti se smlouvou nebo jejím předmětem nebo uzavřením smlouvy (včetně mimo smluvní spory nebo nároky).


22. Recenze

Tato hodnocení pocházejí od spotřebitele, který produkt skutečně použil/zakoupil, na základě zaslaného emailu, vyplněného dotazníku, přidáním recenze přímo na web stránce.

 

23. Řazení produktů

Nejprodávanější produkty v kategorii, které jsou uvedeny nad nabítkou produktů, se řadí podle počtu prodaných kusů na denní bázi.24. Závěrečná ustanovení

Veškeré právní vztahy vznikající mezi kupujícím a prodávajícím se řídí právními předpisy Slovenské republiky. Ve věcech neupravených těmito Obchodními podmínkami se uplatní příslušná ustanovení občanského zákoníku. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky měnit.

 

Technické specifikace u produktů se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter. Běžná cena znamená výrobcem/dodavatelem doporučená koncová cena.

 

Upozornění týkající se užívání obsahu stránek společnosti ŠRUBKA, s.r.o.

 

Autorská práva a šíření obsahu stránek www.smodern.cz

Autorská práva ke stránkám www.smodern.cz jsou majetkem společnosti ŠRUBKA, s.r.o., Alvinczyho 32, 040 01 Košice, Slovensko. Obsah stránek www.smodern.cz je majetkem společnosti ŠRUBKA, s.r.o. a je chráněn autorským právem a jinými příslušnými právními předpisy. Obsahem se rozumí např. články, obrázky, grafy, nástroje, kalkulátory a další veřejně přístupné nebo heslem chráněné nástroje. Obsah těchto stránek a jednotlivé nástroje, které tvoří jejich součást, nesmí uživatel bez předchozí písemné dohody, využívat pro svou činnost za účelem dosažení zisku nebo nabízet třetím stranám. Také je zakázáno zpracovávat, upravovat a zasahovat do obsahu stránek www.smodern.cz. Obsah stránek www.smodern.cz může být zobrazován, reformátován a tištěn výhradně pro osobní nekomerční potřebu a uživatel souhlasí s tím, že tento obsah nebude šířit, reprodukovat, rozesílat ani jinak distribuovat, prodávat, publikovat, vysílat nebo jinak poskytovat dalším osobám bez předchozího písemného povolení.

 

Společnost ŠRUBKA, s.r.o., může kdykoli změnit obsah i způsob fungování stránek www.smodern.cz a omezit jejich dostupnost (buď jako celku nebo vybraných součástí) všem uživatelům obecně i jednotlivě vybraným uživatelům.

 

Obchodní podmínky v tomto znění jsou platné od 01.03.2024

Vytvořeno systémem www.webareal.cz

YzQ0NDZlN